Harvest Turkey & Pom Pom Banner Set

  • $14.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


• Turkey banner approximately 5 feet

• Pom pom banner approximately 5 feet

• 1.5" pom pom balls, 4" x 3.75" turkeys